NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo

LRSK

Beskrivelse av godkjenningsarter til LRSK skrives rett i digitalt rapporteringsskjema i www.artsobservasjoner.no.
Liste over dine observasjoner som skal rapporteres og lenke til rapporteringsskjema kommer opp helt nederst til høyre i skjermbildet når du har logget deg inn i artsobservasjoner.no.


Fugleliste for Aust-Agder pr 01.01.2012

Endringer foretatt av LRSK gjeldende fra 01.01.2012: toppdykker, sivhauk og tyvjo er endret fra godkjenningsart som krever beskrivelse (G) til rapporteringsart (R).

Oppdatert fugleliste pr 01.01.2014

Endringer foretatt av LRSK Aust-Agder gjeldende fra 01.01.2019: Statusen til tundragås underart albifrons, havlire, havsvale, dvergmåke, fjellerke og gulbrynsanger er endret fra godkjenningsart som krever beskrivelse (G) til rapporteringsart (R). For gulbrynsanger gjelder endringen kun i perioden 01.09-14.10. I tillegg utgår toppskarv som rapporteringsart (R).


Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 10
(.doc 74kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 11
(.doc 61kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 12
(.doc 71kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 13
(.doc 92kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 14
(.doc 132kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 15
(.doc 194kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 16
(.doc 161kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 17
(.doc 102kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 18
(.pdf 465kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 19
(.pdf 480kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 20
(.pdf 754kb)

Sjeldne fugler i Aust-Agder
LRSK-rapport nr. 21
(.pdf 494kb)