NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo

Tidsskriftet for NOF avd. Aust-Agder:
Fugler i Aust-Agder

Postboks 249, 4802 Arendal. Tlf.: 98 48 12 32

Første nummer kom ut i 1972. Larus marinus ble i 2003 omdøpt til "Fugler i Aust-Agder". Det kommer ut med to nummer pr. år.
Medlemmer av NOF avd. Aust-Agder får bladet automatisk tilsendt, mens fugleinteresserte utenfor fylket som kun ønsker abonnement på bladet kan bestille nederst på denne siden.

Redaktør: Inge Selås, Monane 20, 4985 Vegårshei (37 16 81 22)
Redaksjonen v/ Jan Helge Kjøstvedt, 4770 Høvåg ( 37 27 49 51 / 974 76 109 )

E-postadressen til bladet: redaktor.larus@gmail.com

Larus marinus litteraturoversikt
Rapportserien Larus marinus supplement nå: Fugler i Aust-Agder Supplement
Smakebiter fra gamle nummer
Gamle nummer kan bestilles her: arkiv@agderfugl.net

Siste nummer

Fugler i Aust-Agder, nr.2 2020

Innholdsfortegnelse