NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo

Boksalg!

Foreningen har for salg til medlemmene fuglebøker til særlig gunstig pris. Bøkene er ikke av nyere dato, men heller ikke brukt.

Henvendelse: Rune Skåland, telefon 9288 6144. E-post: runeskaaland@hotmail.com.

Betaling må skje til NOF avd. Aust-Agder, Postboks 249, 4802 Arendal, bankkonto: 2801.06.78279.

Førstemann til mølla-prinsippet.

2Bertmark Norge 2004Fugler i serien Dyr i Norges natur336 sider, kr.220
3Bertmark Norge 2003Fugler i serien Dyr i Norges natur303 sider, kr.220
6Olav Hogstad (fagred.) 2005FuglerCappelens naturhåndbøker192 sider, kr.110
7Bentz og Génsbøl 1997Norsk fuglehåndbokAschehougs naturbøker496 sider, kr.120
23Kunnskapsforlaget 1991All verdens dyr. Fugler276 sider, kr.120
31Anita Ganeri 2005. Alt om dyr. FuglerDamm 39 sider, kr.60
45Vik & Ree (red.) 1997Norges fugleliv. Det Beste472 sider, kr.120
48Foseid & Brakestad 2003Dyr i fjellet - For små og store fjellfolkOmnipax55 sider, kr.60
50Rolf Vik 1996Fuglene i fargerAschehoug351 sider, kr.120
56Brox og Aasback 2002Fugler vi forer.Tapir Akademisk Forlag119 sider, kr.60