NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse om almen jakt på statseide holmer og skjær.doc
Høringsuttalelse - ny E18 gjennom Lillesand kommune.doc
Innspill til konsekvensutredning - ny E 18 gjennom Lillesand kommune.doc
Innspill til konsekvensutredning - ny E18 Morholt-Temse.doc
Kaldvellinnlegg
Kaldvellbrev til Miljøverndepartementet
KALDVELLTUNNELEN-åpent brev til avisene.doc
Høringsuttalelse - kommuneplan i Birkenes
Innspill til nasjonal plan for restaurering av våtmaker
Innspill til NOFs organisasjonsutvalg
Innspill til vindkraftverkprosjekt i Birkenes
Innspill til vindturbinprosjekt i Bygland
Innspill til konsekvensutredning for E 18 Vindpark i Lillesand og Grimstad kommuner.