// NOF Aust-Agder :: Linker
NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo
NOF sentralt Landsforeningen for fugleinteresserte.
NOFs fylkeslag Her finner du linker til NOFs andre fylkes- og lokallag.
Kragerøs lokalforening Dette er vår naboforening i øst: Kragerø.
Fuglevennen Norsk Ornitologisk Forening sin nye satsing heter Fuglevennen. Målet er å inkludere det brede lag av fugleinteresserte i Norge. Gjennom året vil aktiviteter som passer til årstiden bli presentert i tidskriftet Fuglevennen som kommer ut to ganger årlig.
Fuglekjennskap Ikke det at alle må være så flinke, men hvis du har morro av slikt, kan du teste din fuglekjennskap på denne sida!
Artsdatabanken Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Vår viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper.
Norsk Naturbokhandel NOFs egen forretning på Lista, med litteratur om fugler og dyr, pluss kikkerter o.l.
Fugleatlas Norsk Hekkefuglatlas- en nasjonal database over hekkende fugl.
Vingeslag Et nordisk undervisningsprosjekt om trekkfugler for unge mellom 10 og 14 år.
Fugler.no Nettstedet fugler.no vil ha fokus på norsk ornitologi, både fagornitologi og aktiviteter knyttet til fugler som hobby. Vi har også ambisjoner om å sette fokus på våre myndigheters forvaltning av Norges fugler.
Fugler.net Hovedformålet med denne siden er å samle viktige observasjoner fra Norge på ett sted, og gjøre dem lett tilgjengelige for alle fugleinteresserte.
Fugler som indikatorer på biologisk mangfold En del av hjemmesida til NOF sentralt.
"På fugletur" Sida ønsker å gjøre de forskjellige fuglelokalitetene rundt om i landet bedre kjent.
FNF FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV FNF Agder
Norges skogeierforbund Forbundet til dem som forvalter mesteparten av skogen i Norge.
NJFF Norges jeger- og fiskerforbund.
Sabima Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Miljøstatus i Aust-Agder Gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling i fylket.
Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder
Flødevigen Forskningsstasjonen Flødevigen
MiljøNytt Miljønytt gir deg daglige miljønyheter fra Norge og Norden
Tidsskriftet Utmark Hovedmålsettingen med Tidsskriftet UTMARK er å formidle forskning om utmarksforvaltning til brukersida, i en populærvitenskapelig form.
Dansk Ornitologisk Forening  
Bird Links to the World  
The Canadian Peregrine Foundation Webkamera på vandrefalk
NOF Travel NOF Travel
Feltornitologene FeltOrnitologene (FO) er en forening som ønsker å formidle fugleobservasjoner, og fremme interessen for og kunnskapen om feltornitologi i Norge, med hovedvekt på sjeldne fugler.
Her kan du legge inn dine egne krysselister.
MOTVIND, folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes Nord for Birkenes sentrum planlegges det å bygge over 60 175 meter høye vindmøller i forholdsvis urørt skogsterreng. E.ON er utbygger og prosessen går fort. MOTVIND blei stifta 11. mars 2013
Birdingpal Birdingpal is well established global website for traveling birders, helping you find local contacts and information about birdwatching