NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo

Høringer som NOF Aust-Agder mottar

Øyvassheia, mai 2013, forside og kart
Øyvassheia, mai 2013, innhold brev fra FmAA
Ytre Lauvrak naturreservat, mai 2013, forside og kart
Ytre Lauvrak naturreservat, mai 2013, innhold
Åmtona naturreservat, mai 2013, forside og kart
Åmtona naturreservat, mai 2013, innhold
Raet nasjonalpark
Høring av forslag til forveltningsplan for Hisdal naturreservat, Bykle kommune
Høring av forvaltningsplan for Skiftenes naturreservat, Grimstad
Vern, Vågsdalsliane, Birkenes
Vern, Vågsdalsliane, Birkenes. Kart
Vern, Grøneliane, Birkenes
Vern, Grøneliane, Birkenes. Kart
Frivillig vern av skog i eit område i Åmli kommune
Kart av området i Åmli
Verneforslag for Rislåknuten naturreservat (.pdf, 881K)
Kart over Rislåknuten (.pdf, 1,4M)
Verneforslag for Rubbelifjell naturreservat (.pdf, 1M)
Kart over Rubbelifjell (.pdf, 9,9M)
Høyring av forslag om forskriftsendring for Hisdal naturreservat i Bykle kommune (.pdf, 99K)
Verneforslag for Hisdal (.pdf, 225K)
Forslag til vern av utviding av Urdvatn naturreservat i Åmli kommune, Aust- Agder fylke (.pdf, 2,1M)
Høring av verneforslag for Berlifjell skogområde i Åmli (.pdf, 2,3M)
Høring av verneforslag for Eikåsen skogområde i Tvedestrand (.pdf, 4,4M)
Konsesjon til Storehei vindkraftverk i Birkenes, orientering om vedtak (.pdf, 1,1M)
Melding om offentlig ettersyn, Kjøbmannsvik/Flesi (.pdf, 1,1M)
Kunngjøring av vernevedtak av Grøneliane naturreservat i Birkenes kommune, Aust-Agder (.pdf, 110K)
Vernekart for Grøneliane naturreservat (.pdf, 2,7M)
Verneforskrift for Grøneliane naturreservat (.pdf, 184K)
Kunngjøring av vernevedtak av Rubbelifjell naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder (.pdf, 158K)
Vernekart for Rubbelifjell naturreservat (.pdf, 199K)
Verneforskrift for Rubbelifjell naturreservat (.pdf, 183K)
Kunngjøring av vernevedtak for Vågsdalsliane i Birkenes kommune, Aust-Agder(.pdf, 171K)
Vernkekart for Vågsdalsliane naturreservat (.pdf, 2,3M)
Verneforskrift for Vågsdalsliane naturreservat (.pdf, 200K)
Eikelidalen - forslag til vernekart (.pdf, 8,5M)
Ljosådalen - forslag til vernekart (.pdf, 107K)
Melding om oppstart av frivillig vern av skog for tre område i Aust-Agder (.pdf, 107K)
Stuvåna - forslag til vernekart (.pdf, 885K)
Forslag til vernekart for Langebergheia-Mannfallnuten (.pdf, 12M)
Melding om opptart av vern av skog for et område i Aust-Agder - Langebergheia-Mannfallnuten i Froland og Birkenes kommuner (.pdf, 102K)