NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo

Varsleren

Er du lei av at spennende fugleobservasjoner går deg hus forbi? Synes du det er vanskelig å finne nye steder å kikke på fugl, eller har du noen ganger gått glipp av turene våre fordi du glemmer å sjekke foreningens program med jevne mellomrom? Da er varsleren noe for deg.

For å få opp aktiviteten, og for å gjøre det lettere for alle å få med seg flere interessante observasjoner av sjeldne fugler i Aust-Agder, har vi opprettet denne tjenesten. Det er en meldingstjeneste som går via mobiltelefonens sms system (tekstmeldinger), og koster kun kr 100,- pr. år. Er du medlem av varsleren vil du stadig få meldinger på telefonen om mer eller mindre sjeldne fugler som befinner seg ulike steder i Aust-Agder. I tillegg vil alle forestående arrangement på programmet vårt bli varslet i rimelig tid. Med dette håper vi å få opp aktiviteten i foreningen, men ikke- medlemmer er selvfølgelig også velkomne til å melde seg på.

For at varsleren skal fungere er vi avhengige av at medlemmene selv rapporterer ivrig om sjeldne fugler i området (Aust-Agder + nærliggende områder). Hege Ødegård har sagt seg villig til å videreformidle informasjonen til varslerens medlemmer. Når en fugl observeres, sender du en melding til henne (varsleren har eget tlf-nummer) som forklarer observasjonen så godt som mulig. Hege vil deretter videresende meldingen til alle varslerens medlemmer. Du betaler derfor kun for en tekstmelding pr. observasjon. De hundre kronene som medlemskapet koster går til videreformidling av disse meldingene (ca 150 meldinger i året). Som nevnt tidligere vil du også bli minnet på arrangement i foreningens regi.

Vi håper dette bidraget vil bli godt mottatt og at mange melder seg på. For at dette skal bli vellykket er vi avhengige av at mange melder seg på, og at medlemmene rapporterer flittig. Hovedsakelig er såkalte LRSK-arter fokuset, men andre fugler som er spesielle av en eller annen grunn kan også rapporteres inn (helt vanlige arter bør ikke rapporteres inn av åpenbare årsaker).

For innmelding må man kontakte Arvid Johnsen på telefon 97508949. Er det spørsmål om selve tjenesten eller hva/hvordan man rapporterer ta kontakt på ovennevnte nummer.