Søndag 6.oktober -02 deltok syv personer fra foreningen på den årlige Birdwatch tellingen. Ettersom tellingen foregår over to dager og det er fritt frem når det gjelder valg av "tellested", regner jeg med at mange lokale NOF'ere var ute på egenhånd og observerte fugler disse dagene. Hvor mange vil jo vise seg når resultatene av tellingene er gjennomført.

Når det gjelder lokallaget sin tur så møttes vi ved parkeringsplassen for Kongeveien ved innkjørselen til Inntjore, og ellers gikk vi i området rundt Reddalsvannet. Til tross for et ganske surt og kaldt høstvær holdt vi ut lenge nok til å få ganske mange observasjoner "på blokka". Mest artig var det kanskje å få studere tårnfalken både vel og lenge. En spurvehauk dukket også opp, og selvfølgelig måtte disse to arter straks måle krefter med hverandre.

Artene som ble observert på denne turen var:
Rødstrupe   1
Svarttrost  10
Grønnspett  1
Sanglerke  15
Sandsvale   1
Nøtteskrike  1
Gulspurv   9
Skjære    7
Ringdue   23
Kråke    30+
Grønnsisik  65+
Skarv     4
Kvinand   51+
Blåmeis    2
Bokfink   75+
Kanadagås  13
Toppand   88+
Låvesvale   1
Pilfink    3
Gjerdesmett  1
Knoppsvane  4
Brunnakke   5
Stokkand   42
Tårnfalk   1
Tornirisk  60+
Heipiplerke 60+
Bjørkefink  20+
Musvåk    1
Spurvehauk  1
Måltrost   1
Krikkand   3
Stær     25+
Kaie     1

av KJD