EuropeanBirdWatch 2003, 4. og 5. oktober 2003

Oppsummering for NOF avdeling Aust-Agder (Regneark-versjon kan lastes ned her)

Årets trekkfugltelling samlet i år rekordmange 39 personer. Flere hadde gått sammen på tur, men det at Arendal og omegn lokallag hadde lagt en av sine høstturer til søndagen stod for like mange deltakere alene som det var i 2002. Igjen var hele fylket representert.

Den mest tallrike arten ble i år ringdue med totalt 225 individer observert. De helt store flokkene uteble, og de fleste kommenterte at trekket var noe "dødt". Været: ca +10 grader, stille og klart.

Nye arter for tellingene i Aust-Agder (7 totalt) er merket med *.

Art Tidligere A B C D E F G H I SUM-03 Totalt
Smålom* 0 2 2 2
Storlom 3 0 3
Storskarv 75 18 4 7 4 33 108
Toppskarv* 0 3 3 3
Gråhegre 36 1 1 37
Knoppsvane 54 9 1 18 3 31 85
Sædgås 4 0 4
Tundragås 1 0 1
Grågås 6 0 6
Kanadagås 1402 50 14 5 69 1471
Brunnakke 40 3 3 43
Krikkand 32 5 5 37
Stokkand 976 50 20 56 16 7 149 1125
Toppand 327 55 55 382
Bergand 5 0 5
Svartand 2 1 1 3
Ærfugl 18 58 3 61 79
Kvinand 385 1 58 59 444
Siland 8 2 2 10
Laksand 16 1 1 17
Kongeørn 6 1 2 3 9
Myrhauk 2 0 2
Fjellvåk 3 0 3
Hønsehauk 3 1 1 4
Spurvehauk 17 5 1 1 7 24
Musvåk 19 1 1 2 21
Tårnfalk 18 1 1 2 20
Dvergfalk 2 0 2
Jaktfalk 1 0 1
Fjellrype 40 0 40
Lirype 13 0 13
Storfugl 3 0 3
Orrfugl 26 16 4 20 46
Vannrikse 1 3 3 4
Tjeld 3 0 3
Vipe 24 0 24
Heilo 3 0 3
Sandløper* 0 2 2 2
Myrsnipe* 0 2 2 2
Småspove 4 0 4
Rugde 3 0 3
Enkeltbekkasin 21 2 1 3 24
Kvartbekkasin 1 0 1
Rødstilk* 0 1 1 1
Hettemåke 8 0 8
Fiskemåke 16 2 2 18
Gråmåke 254 180 12 4 2 198 452
Svartbak 22 5 5 10 32
Lomvi 1 0 1
Ringdue 1111 100 30 90 5 225 1336
Tyrkerdue 5 0 5
Haukugle 1 0 1
Spurveugle 2 0 2
Kattugle 1 0 1
Grønnspett 14 1 1 4 6 20
Svartspett 10 1 1 2 3 7 17
Dvergspett 3 1 4 1 6 9
Flaggspett 46 2 2 1 3 2 2 12 58
Sanglerke 33 5 5 38
Sandsvale 1 0 1
Låvesvale 283 0 283
Taksvale 3 0 3
Skjærpiplerke 1 3 2 5 6
Heipiplerke 277 8 4 8 20 297
Gulerle 1 0 1
Linerle 132 2 2 134
Fossekall 11 0 11
Gjerdesmett 46 2 1 7 10 56
Jernspurv 10 2 2 12
Rødstrupe 71 1 2 3 3 1 1 11 82
Buskskvett 1 0 1
Steinskvett 12 0 12
Ringtrost 1 0 1
Svarttrost 218 5 4 11 4 4 9 4 5 46 264
Gråtrost 1217 3 11 2 2 18 1235
Måltrost 120 1 4 2 5 6 18 138
Rødvingetrost 2662 5 7 50 3 65 2727
Duetrost* 0 2 2 2
Munk 3 0 3
Gransanger 1 1 1 2
Løvsanger 3 0 3
Fuglekonge 142 10 1 5 3 2 21 163
Granmeis 91 2 2 3 3 10 101
Toppmeis 25 1 2 3 1 7 32
Svartmeis 6 0 6
Blåmeis 96 1 2 2 1 2 2 10 106
Kjøttmeis 471 10 11 3 5 5 7 8 11 2 62 533
Stjertmeis 22 0 22
Spettmeis 24 5 5 29
Trekryper 7 1 1 8
Varsler 2 0 2
Nøttekråke* 0 2 2 2
Nøtteskrike 117 3 5 7 2 13 4 4 38 155
Skjære 416 2 6 7 8 2 1 5 4 35 451
Kaie 10 0 10
Ravn 125 10 4 2 2 1 2 21 146
Kråke 1080 4 14 9 8 5 2 12 12 66 1146
Stær 1393 17 3 20 1413
Gråspurv 341 1 3 5 6 15 356
Pilfink 90 1 1 6 8 98
Bokfink 1313 10 1 12 80 2 7 3 1 116 1429
Bjørkefink 2364 150 5 2 157 2521
Bjørkefink/bokfink 2000 0 2000
Grønnfink 59 1 17 2 1 21 80
Stillits 2 0 2
Grønnsisik 522 8 1 40 49 571
Bergirisk 1 0 1
Tornirisk 86 1 1 87
Gråsisik 32 10 2 4 5 21 53
Dompap 31 1 2 3 34
Grankorsnebb 4 2 2 6
Furukorsnebb 12 0 12
Korsnebb ub. 9 0 9
Gulspurv 100 1 2 6 2 11 111
Sivspurv 116 2 1 3 119
TOTALT 21313 1895 23208
A= Arne Heggland (Hove)
B= Lars og Osmund Breistøl (Evje og Hornnes)
C= Olav J Haugeland + 3 pers. (Valle kommune)
D= Leif Gunleifsen + 14 pers. (Reddal), Arendal og omegn sin tur
E= Kjell Woxmyhr og Anita Reisvaag (Gjerstad)
F= Jan Helge Kjøstvedt + 5 pers. (Høvåg)
G= Inge Selås + 3 pers. (Vegårshei)
H= Anne Grete Haugå + 3 pers. (Bygland - Sordal)
I= Reidar Gunleifsen (Marivold)