DAGSTUR TIL JOMFRULAND - 24. MAI 2008

Inger Berggren

NOF Aust-Agder var invitert av NOF Kragerø på dagstur til Jomfruland. Det var mye snakk om turen, og mange hadde lyst, men tidspunktet kolliderte med andre gjøremål og arrangementer, og vi var til slutt 8 påmeldte fra vårt fylke.

Totalt var vi ca 25 deltagere. Turleder Steinar Sannes hadde ordnet med to taxibåter som dro rett til Øitangen like ved fuglestasjonen, og vi var fremme på Jomfruland allerede kl. 09.00.

Fire av austegdene hadde vært med også på 1. mai-turen til Jomfruland, og gjensynet med telemarkingene i fugletårnet var en hyggelig start. Men grunnet lengre godværsperiode hadde ingen fugler gått i nettet, så noen ringmerking fikk vi ikke oppleve.

Kragerøgjengens faste rute går først til "Kråka" på nordenden av øya, hvor vi så masse sjøorrer, grågås, myrsniper, sandlo og andre ganske vanlige arter. Vandringen gikk videre langs utsiden av øya ca 1km og så inn i eikeskogen for å lytte. Vi håpet på gulsanger og kanskje en pirol som vi hadde hørt at var sett på Mølen, men ingen av dem var å høre eller se. I kragerøgjengen er der flere dyktige fuglelydkjennere, og det var ikke ett eneste pip vi ikke fikk svar på hva var. Inspirerende!

Myrsnipe og sandlo
Myrsnipe og sandlo. Foto: Per Kristensen

Ved Tårnbukta omtrent midtveis på øya gikk vi igjen på utsida. Der var en mengde tornirisk samt tornsangere. Spesielt den siste ga oss nye kryss. Tårnbukta er fast rasteplass og ble første lengre stopp. Med mat i munnen oppdaget vi to lommer på vei nordover, én stor og en liten. (Kjapp telefon til telemarkingene i fugletårnet for å varsle.) Konklusjonen var en islom og en smålom. Fuglene var ikke så sosiale som det kan høres ut, for islommen fløy mye raskere enn smålommen og passerte den lille da vi oppdaget dem.

Turen gikk så over til innsiden av øya hvor vi så en fantastisk tundralo i full sommerdrakt.

Tundralo
Tundralo Foto: Per Kristensen

Under siste rasten førte vi logg og nøt Jomfrulandssola i lange drag. Inkludert fiskeørna som passerte over hodet på oss på Åsvik brygge mens vi ventet på båtskyssen hjem kunne vi telle opp 71 arter.

Menneskeflokken
Menneskeflokken Foto Inger Berggren

I tillegg hadde vi austegder tjuvstarta tellingen om morgenen og fikk med oss den kanskje mest eksotiske arten, nemlig aftenfalken som poserte villig på telefonlinjene ved Helle i Kragerø.

Aftenfalk
Aftenfalk Foto: Per Kristensen Låvesvale
Låvesvale Foto: Per Kristensen

Steinskvett
Steinskvett Foto: Per Kristensen

Totalt 72 arter etter syv timer på Jomfruland, og vi var svært fornøyde:
smålom islom havsule storskarv toppskarv gråhegre knoppsvane grågås gravand krikkand ærfugl svartand sjøorre siland fiskeørn musvåk aftenfalk tjeld sandlo heilo tundralo vibe myrsnipe lappspove småspove storspove rødstilk gluttsnipe hettemåke fiskemåkie fiskemåke gråmåke svartbak makrellterne alke ringdue gjøk tårnseiler sanglerke låvesvale taksvale heipiplerke linerle gjerdesmett rødstrupe nattergal steinskvett svarttrost gråtrost måltrost møller tornsanger hagesanger munk løvsanger grå svarthvit blåmeis kjøttmeis spettmeis skjære kaje kråke stær gråspurv pilfink bokfink grønnfink grønnsisik tornirisk gråsisk gulspurv