Byggingen av fylkets første fugletårn er i gang!

av Rolf Jørn Fjærbu

Aust-Agder har en svært variert natur med mange flotte fuglelokaliteter. Mange av disse er likevel relativt utilgjengelige siden de ofte er vanskelig å ferdes langs og er delvis skjult av høy vegetasjon. For å øke almenhetens mulighet til å oppleve fuglelivet knyttet til en av disse lokalitetene har Norsk ornitologisk forening avdeling Aust-Agder tatt initiativ til å sette opp et fugletårn. I disse dager er det derfor en aktiv dugnadsaktivitet ved Temse og om ikke lenge vil tårnet være klart til å bli tatt i bruk. Håpet er at dette skal lette almenhetens adgang til denne unike lokaliteten og bidra til å øke forståelsen for hvor viktige slike naturlokaliteter er.

Starten april 2009:
Fugletårn, Temse
Foto: Rune Skåland

Fugletårn, Temse
Foto: Rune Skåland

Fugletårn, Temse
Foto: Rolf Jørn Fjærbu

Fugletårn, Temse
Foto: Rolf Jørn Fjærbu

Fugletårn, Temse
Foto: Rolf Jørn Fjærbu

Fugletårn, Temse
Foto: Rune Skåland

Fugletårn, Temse
Foto: Rune Skåland

Fugletårn, Temse
Foto: Rune Skåland

Fugletårn, Temse
Foto: Rune Skåland

Fugletårn, Temse
Foto: Rune Skåland

Fugletårn, Temse
Foto: Rune Skåland

Starten av august:
Fugletårn, Temse
Foto: Rolf Jørn Fjærbu

Fugletårn, Temse
Foto: Rolf Jørn Fjærbu

Fugletårn, Temse
Foto: Rolf Jørn Fjærbu

Fugletårn, Temse
Foto: Rolf Jørn Fjærbu

Hva er det nå han heter, og hva gjør han dær! (Red. anm.)
Fugletårn, Temse
Foto: Rolf Jørn Fjærbu

Les mer om Temse her