Fugletelling

Tekst og bilder: Rune Skåland

Årets første telling ble en kald fornøyelse. Det var nok også grunnen til at ikke det kom andre enn Syvert, Torunn og meg. Med snøen liggende dyp helt til sjøen er det ikke mulig å foreta noen telling. Derfor tok vi heller for oss observasjonspunktene : Spornes, Hoveodden og Bjellanstrand. På Spornes klarte vi rett og slett ikke se noen ting på grunn av snøen som kom vannrett i stiv kuling. Da reiste vi til Hove og der var det bedre sikt og vi fikk se ganske bra med fugl der. Men vi fikk en stor overraskelse da vi oppdaget en rødstilk og en tjeld som gikk i fjæra og prøvde å finne noe spiselig i det kalde isvannet. Også 3 bergender ble ett fint årskryss. Syvert og Torunn reiste opp på Såda for å skrive ut skjemaet, mens jeg kjørte til Bjelland for å telle der. Der var nesten hele Bjellandstrand dekket av is og det var en kald fornøyelse å stå der. Jeg gikk frem på kanten og der gikk 8 fjæreplytt ute på issørpa å lette etter noe mat. Også en sen fiskemåke fløy forbi.

Lista over fugler er som følger:

Hove: 1 rødstilk, 1 tjeld, 25 stokkender, 25 toppender, 10 kvinender, 1 fuglekonge, 2 gråmåker, 3 bergender.

Bjelland: 2 storskarv, 50 stokkender, 1 fiskemåke, 2 skjærpiplerker, 8 fjæreplytt, 3 silender, 3 ærfugl, 20 gråmåker, 2 svartbak.

Tjeld og rødstilk

Skjærpiplerke

Fjæreplytt