Kalde nyttårsobservasjoner på Tromøya

Arne Heggland, 21. januar

Selv om det i skrivende stund har vært varmegrader i nesten 10 dager og snøen raskt har smeltet vekk, har vel allerede vinteren 2002 - 2003 skrevet seg inn i historien som en "ordentlig" vinter. Kulde fra sent i oktober og en lang periode med 10-15 kuldegrader var vel en overraskelse for de fleste. På Tromøystrendene har hobbyfiskerne kunnet gå på ski helt fram til fiskeplassene. Sjøisen har vokst seg tykk og sikker mange steder. På mitt lokale fuglekikkersted, Hovekilen, har grunne og beskyttede bukter vært islagt siden begynnelsen av desember. I romjula og fram til ca 10 januar festet kulda grepet ytterligere og praktisk talt hele kilen frøs til.

Utsikt fra bergknausen ved bryggene på Hove
Utsikt fra bergknausen ved bryggene på Hove camping 12. januar. Etter litt mildere vær har fast is begynt å erstattes av is-sørpe i de ytre delene av kilen.

Det har jo vært interessant å følge litt med på hva kulda gir og tar av ornitologiske observasjoner. Det har nok vært harde tider for mange småfugler som har fristet tilværelsen i vinter-Norge i steden for å trekke. Jeg tenker da f.eks. på arter som rødstrupe, gjerdesmett og svarttrost. Alle disse tre artene forsvant fra hagen vår etter at kuldeperioden hadde vart noen uker. Men faktisk dukket rødstrupa opp igjen i hagen 20. januar, da forholdene var begynt å bli noe mer levelige. Tydeligvis hadde den bare flyttet litt på seg. Kankje overlever flere småfugler enn det vi tror på denne måten - ved å ta en liten vinterferie på en mer gjestmild lokalitet?

Kulda bringer mye fugl fra innlandet og ut mot kysten. Ikke minst gjelder dette vannfugl som blir tvunget til å oppsøke isfrie steder. Antallet kvinender i Hovekilen har økt sakte men sikkert gjennom desember og nådde ca 150+ individer rundt nyttår. Også hele 20 toppender var på plass i kilen på denne tida, sammen med en sothøne - kanskje noen av fuglene fra "REMA-kaia" som hadde tatt en rekognosering på utsida av Tromøy? En flokk svartender, på det meste ca 50 stykker, har også fristet tilværelsen i Hovekilen sammen med sin større slektning sjøorren (ca 15-20 av sistnevnte).

Vinteren så langt har også gitt sporadiske observasjoner av en rekke andre vannfugler i Hovekilen. Dette må vel være en av de mest lett-tilgjengelige og sikre fuglekikkerlokalitetene i nærområdene til Arendal vinterstid?

Undertegnede legger jevnlig ut de mer uvanlige observasjoner fra Hovekilen på nettstedet www.fugler.net. Dersom du trenger en oppdatering på nyheter fra distriktet og fra resten av landet, kan dette nettstedet anbefales. Her kan du også sjekke hvilke fuglearter som har blitt registrert i Norge så lagt i år ("førstegangsobservasjoner" for 2003). Dersom du oppdager huller i lista fra Aust-Agder, er det bare å legge inn egne observasjoner!

Det føyker friskt over grasbakken ved Hove camping
Det føyker friskt over grasbakken ved Hove camping. 4. juledag var vel en av vinterens sureste dager?