Kassesnekring

I sløydsalen

Tirsdag 08.03 møttes vi på Birkenlund skole for å lage fuglekasser. Vi ble tatt imot av Arne Flor som hadde fått lånt sløydsalen på barneskolen. Litt etter kom Syvert Unander med pikupen full av kassemateriel. Han hadde allerede kuttet opp kassene på riktige lengder, så det var bare å slå de sammen til ferdige kasser. Oppmøtet var også bra med hele 16 personer der halvparten var barn. Litt boller og brus ble det også så barna ble fornøyde.

Ivrige små

Vi fikk snekret sammen ca 20 kasser, så alle fikk hver sin. Opplegget med å låne sløydsalen fungerer veldig bra, så vi håper det kan gjentas flere ganger fremover. Takk til Arne og Syvert som ordnet det så greit for oss denne kvelden.

MVH Rune Skåland