Arter observert på Listaturen 15.09-17.09.17

1.smålom
2.storlom
3.horndykker
4.dvergdykker
5.toppdykker
6.havsule
7.storskarv
8.toppskarv
9.gråhegre
10.knoppsvane
11.sangsvane
12.grågås
13.stokkand
14.stjertand
15.brunnakke
16.krikkand
17.taffeland
18.bergand
19.toppand
20.ærfugl
21.svartand
22.sjøorre
23.havelle
24.kvinand
25.laksand
26.siland
27.havørn
28.fiskeørn
29.glente
30.sivhauk
31.myrhauk
32.fjellvåk
33.musvåk
34.spurvehauk
35.hønsehauk
36.tårnfalk
37.vandrefalk
38.dvergfalk
39.sivhøne
40.sothøne
41.tjeld
42.sandlo
43.tundralo
44.heilo
45.vipe
46.polarsnipe
47.sandløper
48.steinvender
49.myrsnipe
50.dvergsnipe
51.strandsnipe
52.rødstilk
53.sotsnipe
54.gluttsnipe
55.lappspove
56.storspove
57.enkeltbekkasin
58.brushane
59.fiskemåke
60.gråmåke
61.sildemåke
62.svartbak
63.makrellterne
64.teist
65.lomvi
66.alke
67.bydue
68.skogdue
69.ringdue
70.tyrkerdue
71.jordugle
72.tårnseiler
73.svartspett
74.grønnspett
75.flagspett
76.dvergspett
77.sanglerke
78.sandsvale
79.låvesvale
80.taksvale
81.skjærpiplerke
82.heipiplerke
83.trepiplerke
84.linerle
85.gulerle
86.vintererle
87.gjerdesmett
88.jernspurv
89.rødstrupe
90.rødstjert
91.steinskvett
92.buskskvett
93.måltrost
94.gråtrost
95.svarttrost
96.møller
97.løvsanger
98.gransanger
99.gulbrynsanger
100.fuglekonge
101.svarhvit fluesnapper
102.kjøttmeis
103.svartmeis
104.blåmeis
105.toppmeis
106.granmeis
107.spettmeis
108.trekryper
109.skjære
110.nøttekråke
111.kaie
112.kornkråke
113.kråke
114.svarkråke
115.ravn
116.stær
117.rosenstær
118.gråspurv
119.pilfink
120.bokfink
121.bjørkefink
122.tornirisk
123.gråsisik
124.stillits
125.grønnfink
126.grønnsisik
127.grankorsnebb
128.furukorsnebb
129.sivspurv
130.gulspurv