Nattsangertur ved Landvik-/Reddalsvannet

Grimstad kommune fredag 4. juni 2004.

Drøyt 20 personer deltok på foreningsturen i regi av lokallaget i Arendal. Turen var satt opp som et naturlosarrangement, og Leif Gunleifsen og Jan Helge Kjøstvedt ledet deltagerne fra samlingsstedet ved Landvik kirke og til Reddalsvann østende. Her sang blant annet en rørsanger og en sivspurv, mens en toppand hann svømte nærmest i ring og viste en merkverdig atferd. Kan det være hekkeforsøk i området? Et par sandsvaler var også innom lokaliteten sammen med en horde med knott.

Vi forflyttet oss videre til Inntjorekilen hvor flere sivspurver og rørsangere var i aktivitet sammen med tårnseilere, låvesvaler og taksvaler og en rekke dagsangfugler (måltrost, rødvingetrost, jernspurv, fuglekonge m.fl.). Avspilling av lyden til dvergdykker, vannrikse og myrsanger gav ingen respons. Men like før vi reiste videre fikk vi se en flott tornskate hann på nært hold.

Nå begynte det å dra seg mot skumring (vi burde nok ha startet turen senere) og da vi forflyttet oss til Reddalvannets nordøstre ende, ble det endelig skikkelig nattsangerstemning. To nattergaler sang borte i svartorskogen og i sivskogen holdt rørsangerene et skikkelig leven. Men myrsangeren uteble og det måtte myrsangerlyd fra en CD-spiller til før en begynte å synge. Da kom den til gjengjeld bare få meter fra CD-spilleren.

Klokka var for lengst passert elleve da de siste av turdeltakerne gav seg for kvelden. Flaggermusene drev insektjakt over hodene våre og rugde og kattugle gav lyd fra seg. Det var blitt temmelig mørkt, men likevel lyst nok til at vi fikk se kattugla som lydløst kom flygende med et bytte til ungene som satt ventende inn i skogen ovenfor oss.

På vei hjem avslørte en liten sjekk at to myrsangere satt og sang i Landvikvannets østende, men nattergalen som har holdt til her tidligere år var taus. Er den borte fordi de har hogd en del av skogen langs vannet tro?

Turen var såpass vellykket at den frister til gjentagelse, men da bør vi nok starte en time eller to senere på kvelden.

Litt av takrøyr-skogen i Reddalsvannet
Litt av takrøyr-skogen i Reddalsvannet