Vellykka nettfangst på Såda 4. november!

av Arne Heggland

Skyfritt, stille og mildt (...årstida tatt i betraktning) - en fin ramme for en formiddag med nettfangst på Såda.

To nett ble satt opp, og da vi ankom i 9-tida hang det allerede over 10 fugl i det første nettet. Det ble mer enn nok å gjøre for "nettpersonellet" - totalt 104 fugl fikk ring på beinet i løpet av drøyt 3 timer. Solid bestenotering for Såda.

Tollef og Rune tar ut fugl av nettet

Grønnfink (41), kjøttmeis (29) og blåmeis (25) dominerte. Fire spettmeis, to granmeis og svartmeis, svarttrost og flaggspett (én av hver) ble også fanget.

Flaggspetten var som vanlig av den hissige typen, og lot det gå ut over hendene til Tom (som gav opp å løsne den fra nettmaskene...) og Tollef. Et par av klubbmedlemmene fikk verdifull øving mot A-sertifikat, og et par juniorer fikk holde en villfugl for første gang. M.a.o. en vellykka søndag.

Flaggspett i Tollefs never

Utovers sjøen var det relativt lite å se. Vi sveipet noen ganger med teleskopene, og kunne bl.a. notere én ubestemt lom, noen toppskarver og ca 50 svartender.