Sammendrag fra sangsvanetelling 1. februar 2015

Som vanlig stilte mange velvillig opp for å telle sangsvaner denne dagen. Og dagen ble atskillig bedre enn for et år siden, både værmessig og tallmessig. Jeg hadde nok gode forhåpninger siden den internasjonale telledagen 14 dager i forveien hadde gitt gode resultater. Da var det faktisk 97 sangsvaner i fylket. Og det ble ikke langt unna nå, med 89 registrerte sangsvaner. Av disse var 13 ungfugler. Tellingene for et år siden gav «bare» 55 fugler, så her er det en solid økning. Hipp hurra!

Ut i fra observasjonene begge nevnte telledager, inkludert de som hadde «gjemt seg», kan man trygt si at det i år overvintrer over 100 sangsvaner i fylket. Det som kan bli litt interessant, er om de fortsatt vil bli. Streng kulde med tilfrysing av vann og vassdrag, eller mye regn som gir høy vannstand, er jo elementer som kan gi dem problemer med mattilgang. Så det er fint om dere fortsetter å registrere på artsobservasjoner.no.

I vestre deler av fylket var det som forventet i Tovdalselva de fleste holdt til. Både Arne Myrland, Knut Olav Raen, Salve Håkedal og Terje Alveberg var på farten her. Det ble totalt 24 sangsvaner i Tovdalselva.

I tillegg meldte Viggo Aasheim om 2 sangsvaner i Kilefjorden, riktignok 2. februar. Men med stor sannsynlighet for at de er stasjonære, så tas de med i tellingen.

I midtre (og ytre) deler av fylket ligger Nidelva som et langstrakt matfat for sangsvanene. Undertegnede hadde hovedmengden av observasjonene her. Men denne dagen måtte jeg faktisk streve litt for å finne «alle». Jeg hadde jo en viss peiling fra før, men det var først på ettermiddagen at det meste falt på plass. Det ble 59 sangsvaner til sammen, de fleste på Lindtveit, de øvrige på Nedre Blakstad og Neset. Litt spesielt var det å følge med på 7 «sovende» sangsvaner på Nedre Messel på morgenen: Litt senere, ved 11-tiden, kom de svømmende ved Reiersøl, og kl. 13.40 så jeg fra Furre bro at de nærmet seg Lindtveit. Da jeg ankom Lindtveit litt senere hadde de slått seg sammen med gjengen der som da telte 41 individer. Mottoet må være: «Hvorfor fly når man kan svømme?»

I tillegg til observasjonene fra Nidelva fikk Trond Nilsen og Per Kristensen med seg de 3 sangsvanene ved Vessøyneset som har holdt seg i områdene der en stund.

I østre deler av fylket ble det en skuffelse. Etter ha registrert 22 sangsvaner øst for Arendal på den internasjonale telledagen, var det kun en observasjon på «vår» telledag. Denne var i Hauglandsvannet i Vegårshei. Her var det sannsynligvis 2, men sikt og avstand gjorde at kun ett individ kunne konstateres med sikkerhet, forteller Egil Eriksen og Yngvar Aanonsen som hadde en lang tur lengst øst i fylket. Enda surere var det kanskje for Kjell Klungland, Inger Berggren og Hege Ødegård som kjørte rundt og lette i mange timer uten å se en fjær(t) av sangsvaner.

På kartet under vises antall registrerte sangsvaner på de forskjellige stedene.

Takk til alle som hjalp til med å telle, både til dere som er nevnt her og til dere som jeg ikke vet hvem er, men som var ute og lette uten å finne noen sangsvaner.

Til slutt har jeg lyst til å si litt om familiesammensetninger i svaneflokkene. Da ungfuglene som oftest holder seg nær til foreldrene, selv i større flokker, er det lett å definere de ulike familiene. Dette er ganske kjekt, for da kan de gjenkjennes andre steder og forflytninger registreres.

La meg presentere:

Fam. Enersen er et enebarn med kun en forelder. 
Fam. Torsen har 2 barn. 
Fam. Jensen har 3 barn. 
Disse 3 familien var på Lindtveit telledagen. 
Fam. Jansen, som også har 3 barn, fant jeg ikke denne dagen, men er vanligvis å finne et sted i Nidelva.
Fam. Larsen er en vanlig liten famile på 2 voksne og et barn, de var på Nedre Blakstad. 
Fam. Sørensen har faktisk 4 barn og liker seg på Søre Herefoss. 
Fam. Mollestad er nokså nye for meg, de har 2 barn, og man kan vel tenke seg hvor de hører til.

Tor Magne Stalleland 03.02.2015

Kart over sangsvaneobservasjoner, 1.februar 2015