Sammendrag fra sangsvanetelling 2. februar 2014

Til tross for dårlig vær og mye snø var det særdeles god oppslutning om tellingen. Mange vann var islagt, så det begrenset jo omfanget. Med opp til 1,5 meter snø i indre strøk ble nok mye leting gjort fra bil, pluss noen klatreturer opp på brøytekanter for å få oversikt.

Den artigste opplevelsen fra bilvinduet hadde kanskje Sven Inge på Vegårshei da han fikk se et svanehode «gli gjennom snømassene», den lille elva var ikke synlig i det hele tatt. (se bilde).

Av vassdrag som ble sjekket må nevnes Storelva, Nidelva fra sjøen til Bøylefoss og fra Simonstad til grense Telemark, Tovdalsvassdraget fra fylkesgrense til Søre Herefoss, og Otra fra Nomelandsdammen til Evje. Tilbakemeldingene for øvrig viser at de fleste åpne vann og sjøbukter i de sørlige kommunene i fylket er besøkt. Noen «sorte hull» er der nok, som jeg nå har en viss oversikt på hvor kan være. Så skal vi få enda bedre dekning en annen gang, vil det være fornuftig å fordele områdene i forkant.

Totalt ble det observert 55 sangsvaner. Det er et minimumstall, da det var noen forflytninger i Nidelva under tellingen. Av de 55 var 9 ind. i kategori 2K. I tillegg må nevnes at 3 dager senere ble 2 sangsvaner (ad) observert i en liten råk i Molandsvannet (tips fra Sven Inge). Så langt jeg har sjekket ut, var det ingen observatører der på søndag (meld i fra hvis du var der).

Her følger en oversikt over observasjonene:
Tovdalselva v/grense Birkenes/Vest-Agder: 1 ind Arne Myrland kl. 14.30
Flakksvann v/Fiane: 2 ind (ad) Knut Olav Raen
Søre Herefoss: 7 ind (6 ad + 1 2K) Salve Håkedal
Østre Grimevann v/Vatne: 4 ind (2 ad + 2 2K) Syvert Unander kl. 15.00
Bjorsund naturreservat v/utløpet til Rore: 30 ind* (18 ad + 5 2K + 7 ind. overflygende) Tor Magne Stalleland kl. 11.05 – 11.30
Furre bro: 2 ind* (1 ad + 1 2K) Tor Magne Stalleland kl. 09.40, Per Kristensen kl. 11.00
Furre bro: 25 ind* (20 ad + 5 2K) Tor Magne Stalleland kl. 13.00
Neset, Nidelva: 5 ind (ad) Tor Magne S. kl. 09.50 og 13.20, Per Kristensen kl. 10.45 (Blakstad)
Sømskilen 5 ind. (4 ad + 1 2K) Trond Nilsen kl 11.30
Myra, v/Vegårshei sentrum: 1 ind (ad) Sven Inge Marcussen
*En liten forklaring på Bjorsund/Furre:
Her blir antallet 30 ind. stående (som et minimumstall) fordi de 2 på Furre (sett senest kl. 11.00) sannsynligvis forflyttet seg til Bjorsund ca. kl. 11.15 og ble med i tellingen der. Jeg fikk nemlig se en voksen og en ungfugl for seg selv på slutten av den perioden jeg var i Bjorsund (ca. 11.20). Da jeg senere kom tilbake til Furre, var her 25 ind. som jeg da antar var hovedmengden fra Bjorsund. Antallet 30 i Bjorsund + 5 på Neset, samsvarer med tidligere tellinger i vinter for Nidelva (min 33 – max 38).

Den geografiske fordelingen var, kanskje ikke så uventet, en konsentrasjon i Nidelva og tilhørende områder. Og for øvrig små spredte grupper, særlig i vestre deler. Hjertelig takk til alle som var med på tellingen! Dette var et godt bidrag til prosjektet.

Sikkert veldig frustrerende for dere som ikke fikk se en eneste sangsvane, men da skal dere vite det at «ikke observasjoner» er minst like viktige for å få et best mulig totalbilde av bestanden og hvor de befinner seg.

Tor Magne Stalleland

***

Sven Inge Marcussens bilde:
Sangsvane, foto: Sven Inge Marcussen