Sammendrag og betraktninger fra sangsvanetelling Aust-Agder 5. febr. 2017

Da er årets sangsvanetelling unnagjort, takk til alle som har bidratt! Været var ikke det beste på selve telledagen, men tiden i forkant var bra. Både vannstand i elver, temperatur og (fraværende) snøforhold var stabile. Det ser ut til å ha påvirket sangsvanene i den grad at de var mer stasjonære, noe som gjorde det litt lettere å ha kontroll.

Totalt ble det 103 registreringer, hvorav 17 var ungfugl. Vedlagt kart med geografisk fordeling. For øvrig i listeform her:

Nes, Herefossfjorden2 ad (Knut Olav Raen, Kari Hedvig Raen)
Søre Herefoss8 ad + 1 2K (Knut Olav Raen, Kari Hedvig Raen)
Vallegårdene9 ad + 3 2K (Sven Inge Marcussen)
Espeland, Nidelva3 ad + 3 2K (Tor Magne Stalleland)
Neset, Nidelva6 ad (Tor Magne Stalleland)
Nedre Blakstad40 ad + 1 2K (Tor Magne Stalleland)
Messel, Nidelva2 ad (Tor Magne Stalleland)
Nedre Messel3 ad (Tor Magne Stalleland)
Furre bro9 ad + 9 2K (Helge Venaas, Tor Magne Stalleland)
Vessøyjordene2 ad (Rolf Jørn Fjærbu, Per Kristensen m.fl.)
Temse1 ad (Per Kristensen)
Reddalsvannet1 ad (Tor Magne Stalleland)

Funnene gjenspeiler i stor grad tidligere observasjoner registrert i artsobservasjoner.no (desember/januar). Mange steder uten registreringer tidligere i vinter ble undersøkt, her var det heller ikke funn på telledagen med unntak av Herefossfjorden (ved Nes). Dette tyder på «god disiplin» på registrering i artsobservasjoner.no.
Noe feilmargin må man imidlertid regne med. Uten å være for bastant, vil jeg anslå at vi klarer å registrere 90 % av bestanden. Ved å sammenholde med øvrige data i artsobservasjoner en måned før og etter telledato, tror jeg man komme ganske nærme sannheten. Men for å holde oss til de felles telledagene første søndag i februar hvert år, er lista slik:

År:                Antall:     Andel ungfugl:
2014:5516,3%
2015:8914,6%
2016:4515,5%
2017:10316,5%

Lave tall i 2014 og 2016 kan ha sin forklaring i spesielt vanskelige værforhold. Vi har i hvert fall hatt en økning i antall vintergjester frem til i år.

Andel ungfugl som overvintrer her, kan gi en anelse om i hvilke grad det har vært vellykket hekkesesong der nordpå. Den er nokså jevn disse 4 årene, men på topp i år. Det forsterkes ved at der faktisk var 5 par med 3 unger hver i årets tellinger.

Kart, sangsvanetelling 2017

Tor Magne Stalleland