I vinterhalvåret blir ilanddrevne sjøfugl telt på utsida av Tromøy. Her er et kort referat fra en av turene. Vil du være med, se turprogrammet

Sjøfugltelling 23 mars 2003

av Øystein Eriksen

Vi var 6 stk denne søndag formiddag. Været var fint, men noe kald vind. Vi delte oss i to grupper hvor 3 stk gikk fra Hoveodden til Spornes og 3 stk gikk fra Bjellandspynten til Spornes. Denne turen tar ca 2 timer.

Deltakere:
Anita Reisvaag, Kjell Woxmyhr, Torunn Langfeldt, Kurt Johan Dalen, Syvert Unander og Øystein Eriksen.

Det ble funnet totalt 20 ilanddrevne sjøfugl: 
2 lunde
2 alkekonge
9 alke
2 lomvi
1 gråmåke
1 krykkje
1 svartbak
2 ungfugl stormåke (ubestemt)

Kun 1 fugl var oljeskadd.

Levende fugl observert:
10 fiskemåke
1 enkeltbekkasin
1 hettemåke
2 kvinand
11 gråmåke
10 skarv
1 kråke
24 ender (ubestemte arter)

Værforhold:
9 grader, sør-vest vind 10 - 14 m/s, 0 - 1 m sjø, gode lysforhold.