Styremøte med innlagt pakkearbeidsøkt

Onsdag 21. januar var styret i foreningen samlet på Nesheia i Arendal. En av oppgavene denne kvelden bestod i å pakke blader, vårprogram og årsmøteinnkallinger til foreningens medlemmer. I tillegg var det en del abonnenter som skulle ha egne giroer, og det var andre mottakere som bare skulle ha tidsskriftet, samt noen som bare fikk purring. Vi håper at alt havnet i riktig konvolutt da det gikk unna så det sto etter. Skulle noen mot formodning savne noe så får dere ta kontakt med styreleder siden han er ansvarlig og bør ha kontroll på det som skjer. :-)

Redaktør Lars Erik har på ny gjort en fremragende jobb med bladet! Vi håper det falt i smak. Odd Kindbergs flotte tretåspett på forsiden er det i alle fall lite å si på.

Ellers diskuterte vi den nye foreningsbrosjyren som snart skal i trykken. Vi håper den vil bidra til et nytt løft for fugleinteressen i fylket.

Styremedlem 3 (Jan Helge)

3 i styret
Viggo, Syvert og Inger