Kasseglade svartmeiser

Svartmeisa var ikkje så vanskelig å få i kasse som eg trudde: Av 5 rugekasser med flygehol 28mm, var 3 av dei hengt i barskau, og i alle 3 fløtta det i år inn svartmeis!


I kassa 9.juli:

Fiiin kasse

Svartmeisa er "tillitsfull" (eg tenker heller den er livredd), for den blir helst liggande på reiret om ein tar av kasselokket i rugetida.
Og om ein siden kikker på ungane, er foreldrane raskt tilbake til kassa når ein får på lokket, og kommer seg vekk igjen.

av Salve Håkedal
i Birkenes
året 2002