Sommerens seilerkonkurranse – følg med!

av Inger Berggren

Rune Skåland og Peter Prokosch har dradd i gang sommerens store spenning. Med hammer og stige har de rigget til med hvert sitt lille rekkehus og gambler nå om hvem som får flest leieboere.

Konkurrentene er gode venner før alvoret begynner..
Konkurrentene er gode venner før alvoret begynner..

Fint tilpasset oppunder mønet skal det være plass til 3 familier i samme rad. Leietagerne forventes å ankomme innen en ukes tid, og så spørs det: Hvem lykkes best?

Peter bor midt i Kolbjørnsvik med hus på alle kanter, og kassen er montert med utsikt over Arendal havnebasseng. Høyt og fritt med tilgang fra vest, nord og øst.

Godt med en snekker på laget
Godt med en snekker på laget

Rune bor i Bieveien med litt (bare litt) lenger avstand mellom husene og fri flukt over myrområdet mellom Mariåsen og Bie.

Husene er skreddersydde for de fantastiske TÅRNSEILERNE. Vi vet jo at de ikke makter å lette for egen maskin hvis de ved en feilnavigering eller av annen grunn har havnet på bakken. I luften er de imidlertid større akrobater enn noen andre. Marsjfarten ligger på stort sett 100km/t, men seilerne kan også komme opp i nesten 200. Både voksne og unger tåler avkjøling i lange perioder. Eneste føde er insekter som snappes i flukt. Med unger i reiret og ved dårlig vær hender det at foreldrene må fly opptil 1000km fra reiret for å finne mat. Ungene går da i en slags dvaletilstand. Nyklekte unger kan greie seg i et par dager uten mat, mens større unger kan overleve i opptil en uke. Kroppsvekten kan synke hele 60% i løpet av denne tiden. Ved ti dagers alder kan en tårnsvaleunge veie fra 5 til 50g etter hvordan været har vært. Også reirtiden må derfor varieres, og det har vært registrert et spenn fra 5 til 18 uker.

Foreldrene samler insektene (”luftplankton”) i en slags strupepose og pakker dyrene sammen til en matbolle på gjennomsnittlig 1g. Bollen inneholder normalt fra 300 til 1000 insekter. Det har vært observert at foreldrene kan bringe mer enn 40 slike boller hjem til ungene på én dag, en dagsrasjon på ca. 20.000 insekter.

Parringen foregår oftest på reirplassen, men kan også forekomme i luften. De møtes og går rett til himmels i bokstavelig forstand. Riktignok daler de noe sammen før de igjen flyr hver for seg. Også reirmaterialet sankes under flukten. Rugingen på de ca 25mm hvite eggene varer i snaue tre uker. Når ungene blir store, dekkes de ikke lenger av foreldrene om nettene. Også da faller de i en slags dvale med kroppstemperatur nede i 20grader. Enkelte tårnseilere velger å overnatte høyt oppe i luften. Dette gjelder spesielt hvis det er mye kald luft nede ved bakken. Fuglene har vært observert oppe i 2500m høyde på sine nattlige utflukter.

Også under trekket holder tårnseilerne seg i denne høyden. De trekker til dels til Sør-Afrika. Ved gjenfunn av ringmerket fugl har en kunnet fastslå at tårnsvalen kan bli over 20år gammel. De velger ofte samme reirplass som tidligere.

* * *

Påbudt med hvitt sørlandshus i Kolbjørnsvik - for både fugl og folk
Påbudt med hvitt sørlandshus i Kolbjørnsvik - for både fugl og folk

- og der var det innflytningsklart!
- og der var det innflytningsklart!

Så nå gjelder det å følge med i utviklingen:
Hvem får de første leieboerne?
Hvem får flest? Etc. etc.

Kjenner vi disse ringrevene rett, så kan det vel bli en og annen ring på dem også?

Følg med – følge med! Eventuelt bli med!
Men deltagere med lang erfaring med hekking av tårnseilere i hjemmesnekrede rekkehus må melde seg på i egen klasse så det ikke blir rått parti.

Mye av informasjonen er hentet fra:
Norges Dyr, bind II, J.W.Cappelens Forlag AS, 1970, ”Tårnsvalen” av Edvard K. Barth.
(Tårnseileren ble tidligere kalt Tårnsvale.)