En tjelds endelikt

Arne Heggland

En flokk med måker og et par tjeld beitet ivrig på et nokså kortvokst jorde med gras på Trommestad (Hisøy) 17. juli. Fuglene spankulerte rolig og fredlig rundt. Men idyllen ble brutt. Brått hørte vi et svare leven, og en ganske stor rovfugl kom i stor fart ut av skogen! Det meste av fugl forduftet umiddelbart, men fra jordet hørtes skjærende tjeldskrik. Rovfuglen satt oppå byttet sitt, og vi kunne se vingebevegelser bak noe høyvokst vegetasjon nede ved bekken. Rovfuglen tok til vingene et par ganger, men satte seg hver gang oppå byttet, som den nå hadde klart å klemme livet ut av.

I løpet av det ene sekundet vi så fuglen angripe fra skogbrynet var den første tanken "hønsehauk". Det ble nå klart at det dreide seg om vandrefalk! En kikkert kom på plass, og vi fikk sett fuglen både i flukt og sittende på byttet. Etter ca 15 minutter med vaktsom speiding (fra fuglen), tok den til vingene og forlot åstedet. Tjelden lå igjen på åkeren. Da vandrefalken ikke hadde returnert innen 20 minutter, tok jeg med ungene på let etter vandrefalkens bytte. Ganske riktig; der lå en nyslått tjeld på jordet som Håvard (4 år) og Mia (3 år) kunne studere med stor respekt.

Vandrefalken viste seg igjen over jordet - den satt altså bare på litt avstand og passet på byttet sitt. Om falken returnerte vet vi ikke, da turen gikk hjemover for vår del. I alle fall manglet det ikke på byttedyr på Hisøy denne dagen, så falken behøvde nok uansett ikke å sulte.

Tjeld slått av Vandrefalk