TUR TIL TROMLINGENE – SØNDAG 26. APRIL 2015

21 deltagere møtte på Skarestrand kl. 10.00 og ble fraktet i to puljer det korte strekket over til øya. Vel i land kom ytterligere to medlemmer med egen båt. Som alltid samledes vi på første jordet for en kort orientering om hvor vi vandrer og om at enhver samtale kan avbrytes hvis noen ser eller hører en fugl som krever oppmerksomhet.

Sola var med oss på hele turen, og folket hadde kledd seg for den noe lave temperaturen. Flo og fjære var imidlertid ikke helt på vår side, og vi ankom gjørmebukta halvannen time før flo sjø. Dette resulterte i at det var få vadere å se, kun et par sandlo og noen tjeld. Måker og ender, ikke minst gravender, var selvfølgelig på plass. Rundt i buskene var det mye småfugl, men rovfugl glimret med sitt fravær. På returen noen timer senere hadde vannet sunket litt, og vi kunne føye til gluttsniper og rødstilk på vaderlisten.

Pause for folk og utstyr
Foto: Tore Gryting Andersen

På høyden nær pytten i sør har vi fast rasteplass, og turens «højdare» var trolig da vendehalsen satte seg i en liten einerbusk rett ved. Totalt kunne vi telle 38 arter.

Vendehals
Foto: Tore Gryting Andersen

Turen – inkludert båttransport – var beregnet til 5 timer, noe som var lenger enn tidligere. Men i godt vær var ikke dette for lang tid på det deilige området. Noen ga seg før andre og tok resten av kaffen på jordet nær bryggen. Også her kom stadig nye arter, og turen ble en god opplevelse for alle.

Det var nesten bare voksne deltagere, selv om turen også er annonsert for barn. For småbarn blir tiden for lang, og det er mulig at turen ikke bør annonseres for de små. En må ha en viss interesse for fugl samt en porsjon tålmodighet for å delta på arrangerte fugleturer uten å kunne trekke seg før turen er offisielt slutt.

Gammal traver
Foto: Tore Gryting Andersen

Båt til øya
Foto: Tore Gryting Andersen

Flere jernspurv over hele øya

Foto: Tore Gryting Andersen

Referent: Inger Berggren