Fra vinter til vår på Tromøya!

Arne Heggland

Det er mer og mer vår i lufta, selv om vinteren sikkert har noen krampetrekninger på lur..... Uansett kan en konstatere at våren er noenlunde i rute i år også. De første trekkfuglene har forlengst vist seg, men det er først de siste to ukene at det har løsnet litt. Nedenfor følger en liten notis om tingenes tilstand for fugl og (fugle)folk på Tromøya seinvinteren 2002. Dette baserer seg på en mann (og hans 11 mnd. gamle sønn) sine spredte observasjoner, mest fra Hovekilen.

Fuglekikking ved Bjellandsstrand i begynnelsen av mars.
Fuglekikking ved Bjellandsstrand i begynnelsen av mars (2001).

Frosne vintergjester

Kuldeperiodene rundt juletider var tøff for mange fugler. Både rødstrupe og svarttrost benket seg fast ved fuglebrettet da gradestokken krøp ned mot minus 10. Vannriksene som fristet tilværelsen i Skottjenn, Botnetjenn og Færvikkilen hadde etter alt å dømme en stri tørn da nesten alt åpent vann frøs til. Muligens trekker vannriksene bort fra våre strøk i slike kuldeperioder, men en del stryker nok ganske sikkert med.

Et par storspover forsøkte å overvintre på Hove/Gjesøya. Den ene fuglen forsvant brått i kuldeperioden før jul, mens den andre holdt det gående til 29. januar. Til tider var det svært vanskelige spoveforhold, med stivfrosne, snødekte jorder og is også i fjæresonen. Kanskje måtte også den siste gi tapt for kulde eller rovfugl/-dyr. Andre vadefugler som har fristet tilværelsen på Tromøya i vinter er rødstilk og tjeld. I følge fiskeren Gottfred Andersen på Skare, har to tjeld hatt fast tilhold på et skjær utenfor Tromlingene gjennom hele vinteren. Dette kan kanskje være de samme fuglene som av og til sees på Tromøya. Tårnfalk har tydeligvis overvintret i distriktet med minst ett individ. Den har stadig vært å se over Gjesøya og Bjelland. Gottfred Andersen melder om at tårnfalk har vært å se også over Tromlingene i vinter. Musvåk observert på Tromøya 4. februar kan også være et overvintrende individ.

Endelig vår!

Den første "ordentlige" trekkfuglen vi så på Hove var vipe (13. februar). Slutten av februar var nokså fattig på ornitologiske vårtegn, men både sandlo og tjeld var på plass på Bjellandsskjera på månedens nestsiste dag (...godt at sandloen såvidt snek seg inn før utløpet av vinteratlas-perioden). Gravand ankom Hovekilen 21. februar og et par har siden 8. mars ligget her.

Fram til første uke av mars var det bare spredte enkeltindivider av trekkfugl. Mer livat ble det da de første stærflokkene ankom (begynnelsen av mars). Midt i mars er det fine småflokker med stær rundt om på Tromøya. De er et etterlengtet tilskudd til sangkoret av fugl, som foreløpig ikke teller mange artene. Små "pakker" av stær på direkte trekk forbi er så avgjort et hyggelig vårtegn. Med økende antall tjeld, bla. 70 ind. ved Hove camping 16. mars, er det nå blitt ganske mange vårlige lyder å låne øret til.

*****
Våren fortsetter sin frammarsj. Jeg kommer tilbake med en ny rapport fra Tromøya i april.