Våren skrider fram på Tromøya!

Arne Heggland, 30. april 2002

Perioden fra midten av mars til slutten av april er en værmessig ustabil periode. Allikevel har det seg sånn at april er favorittmåneden min. April sender spredte vårtegn fra sin ustadige, rause og nådeløse hånd og pirrer meg med en lengt som river innvendig og eter opp all arbeidslyst! Hvem har ikke sittet på jobben eller på skolen og sett ut gjennom vinduet at våren skjer mer dag for dag, mens varmen av aprilsola brenner hett i nakken? April kan også skuffe og kaste lange, grå skygger over landet. Mangt et vårtegn har måttet bøye hodet når april berører med sin ishånd. I 2002 har vi imidlertid sett lite til de beryktede april-riene. Måneden har skjenket oss mange fine dager og i skrivende stund, helt på tampen av måneden, står mange typiske maiplanter alt i full blomst.

I Hovekilen har en stor tjeldflokk holdt til siden begynnelsen av mars. Minst 70 individer har frekventert gruntvannsområdene utenfor Hove camping og innover i kilen. I Hovekilen har også 4 lomvier nytt tilværelsen på ettervinteren. To av disse skiftet til sommerdrakt i løpet av mars, mens de to andre beholdt drakten fra vinteren. Fuglene forsvant omtrent midt i april.

De første linerlene begynte å vise seg helt i slutten av mars. Etter hvert som både måltrost, rødvingetrost og jernspurv kom i større antall, begynte koret av sangfugl virkelig å bli fyldig. Gransangeren bidro med sine karakteristiske "chiff-chaff"-strofer fra begynnelsen av april. Rugder har, som vanlig, kommet taust og umerkelig til landet og skremmer vettet av en stille skogsvandrer hver gang de flyr opp.... Rugda starter hekkingen tidligere enn mange tror. Hannen er serie-polygamist og fortsetter med sitt nattlige trekk selv om hunn nr. én (og to osv) ligger på egg.

Rugdereir funnet midt i april.
Rugdereir funnet midt i april.

I kystsonen har all ærfuglen som trekker inn mot hekkeskjærene sine, bidratt til vårlige stemninger en god stund. "Oo-ingen" fra ærfuglhanner sammen med tjeld-kakling i hver en bukt bærer bud om varmere tider, selv om det kan være surt langs kysten ennå. Ennå livligere ble det langs kyst og strand da skjærpiplerker vartet opp med spillflukt fra sine favorittsvaberg og tornirisken etter hvert ankom fra vinterkvarteret og spredte sine knirkende sangstrofer ut over einer- og tørrbakkelandskapet.

Etter sigende skal de første makrellternene ha kommet til vårt distrikt ca 20. april. Jeg noterte mine første i Hovekilen 24. april; en liten flokk på 5 stk. som vekselsvis duvet på elegante vingeslag over fiskeplassene og vekselsvis satt på kjent, "beinløst" vis på sine faste hvileskjær. Det vi venter på nå er det store innsiget av Afrika-trekkere blant småfugl. Svart hvit fluesnapper var på plass i hagen vår 29. april. Dersom begynnelsen av mai blir like varm som foregående to år, kan vi glede oss til fine maiopplevelser med tidlig ankomne trekkfugler!

Treig hoggorm
Typisk vårtegn; treig hoggorm som venter på at sola skal gi litt varme!