TROMLINGENETUR 6. SEPTEMBER 2015

12 deltagere hadde møtt frem på Skarestrand i 16 grader, strålende sol og nordavind. Denne vindretningen tåles godt på Tromlingene, i le av Skare.

Skarestrand
Foto: Helge Venaas

Tradisjonell overfart, og vi var klare for turleder-Tores briefing på jordet et kvarter senere. Her hadde også Helge Venaas sluttet seg til selskapet, med egen båt. Som vanlig beveget vi oss langsomt mot mudderbukta, vel vitende om at det var snaut to timer til flo sjø (kl. 12.00), noe som jo ikke er fordel for mattilgangen for vaderne. Men på skjæret like rundt svingen holdt det seg flere, både myrsniper og sandloer. Silendene dominerte på vannet, og gråhegra tronet på landsida. Observante øyne oppdaget spurvehauken på jakt over oss; det gjør alltid godt med en rovfugl.

Myrsnipe
Myrsnipe
Foto: Tore Gryting Andersen

Sandloer og myrsnipe
Sandloer og myrsnipe
Foto: Tore Gryting Andersen

Heilo
Heilo
Foto: Tore Gryting Andersen

På den andre siden av mudderbukta beitet tre heiloer i gresset, og vi hadde første kaffestopp der vi kunne se både (den oversvømmede) mudderbukta og tangfeltet på utsiden. Her var flere myrsniper, og en gluttsnipe samt tjeld og et par steinskvetter. Linerler var overalt på øya. Helge fikk knipset en raritet i einerbusken, som ved nærmere undersøkelse viste seg å være en blåstrupe, ungfugl. Tromlingene er en egnet rasteplass for fugler på trekk, så overraskende er det egentlig ikke, men veldig morsomt med arter som ikke hekker i distriktet. Blåstrupe
Blåstrupe
Foto: Helge Venaas

Rast
Foto: Helge Venaas

Omsider beveget vi oss bortover mot hovedrasteplassen, og det ble plukket noen småfugl til underveis, men ingen bomber. På sjøen var det lite fugl, men de vanlige måkene ble notert. Nedenfor fremgår totallisten fra søndagsturen:

Rødstrupe 
2 gråhegrer
3 kjøttmeis
50 gråmåker
20 storskarv 
8 låvesvaler 
45 sandlo
10 myrsnipe
8 heilo
20 silender
40 linerler
3 svarttrost
1 spurvehauk
6 stokkender
2 tjeld
20 kråker
1 gluttsnipe
1 blåstrupe
5 skjærpiplerker
3 heipiplerker
2 svartbak
1 gulerle
1 kvinand hunn
10 ærfugl 
Hettemåke
3 grønnfink

Kl. 14.30 returnerte vi til land – etter en fantastisk dag.

Tekst: Inger Berggren