TROMLINGENETUR SØNDAG 6. MAI 2012

11 NOF-medlemmer møtte til vårens Tromlingenetur i solskinn og varierende bris fra vest. Etter noen dager med frisk nordavind var vi spente på hvordan trekket hadde vært de siste dagene.

Tur på Tromlingene, vår 2012
Fra venstre: Tore Gryting Andersen, Torunn Langfeldt, Preben Jørgensen, Syvert Unander, Trond Nilsen, Per Kristensen, Jan Michaelsen, Rune Skåland, Hege Ødegård, Arild Ramsdal.
Foto: Inger Berggren

Allerede på Skarestrand hørte vi vendehalsen rope, et godt tegn, da flere av oss mente det har vært mindre av den de senere årene. Ute på sjøen fikk vi bekreftet at det er mye siland i år.

Straks etter ilandstigning på Tromlingene fant vi at torniriskhunnen var fullt opptatt med reirmateriale i munnen mens hannen overvåket at alt ble lagt riktig på plass. Diverse sisiker og finker jublet med i det samme krattet, og fra den andre siden av bukta stemte tornsangeren og mølleren med.

SNO har ryddet og tynnet ut eineren på Tromlingene de to siste årene, og stien rundt neset til mudderbukta var nå lett å gå. Det var fjære sjø, og vi kunne straks konstatere at bukta var full av fugl. Gravender og tjeld samt hettemåker dominerte, men her var også flere gluttsniper, storspover, sandlo og rødstilk. Flere av deltakerne kunne stadig notere seg årskryss. På utsiden hadde en flokk krikkender lagt seg til i vannkanten, og en enslig strandsnipe beitet i tangen sammen med noen stær.

Rasten skjedde som vanlig ved brakkvannsdammen, akkompagnert av en ivrig jernspurv. Også der hadde vi flere tornirisker og møllere. Men rovfuglene glimret med sitt fravær.

Etter matpausen gikk vi i smågrupper litt forskjellige traséer tilbake til båten og fikk på denne måten flere turkryss selv om ikke alle fikk med seg alle artene til slutt. Totalt kunne vi notere 41 arter, noe vi er meget fornøyde med. De fleste hekker på øya.

En stor takk til Preben Jørgensen som fraktet oss trygt frem og tilbake i egen båt.

Inger Berggren