TROMLINGENETUR 28. APRIL 2013

20 personer, godt kledd, møtte på Skarestrand og ble skysset over til denne underfulle øya ut mot havet. Den gode følelsen kjennes sterkt allerede på vei over det lille sundet.

Preben Jørgensen hadde stillet båt til disposisjon og kjørte villig fem turer pga deltagernes forskjellige ankomster. Turen var annonsert i Friluftsrådets Naturlos, og vi hadde ni nye fjes med. En rundspørring om noen av de ukjente fjesene var medlemmer som var kommet inn etter sammenslåingen med NOF sentralt viste at ingen av disse hadde noen NOF-tilhørighet - foreløpig. Alltid hyggelig med nye fjes, og det viste seg også å være stor kunnskap om fugl iblant enkelte av dem.

Preben frakter
Foto: Inger Berggren

Ved ankomst brygga på Tromlingene begynte tellingen av arter. Flere måker og selvfølgelig ærfugl var på plass. I tillegg ønsket en sandlo og steinskvett oss velkommen. Like inne på sletta pep både grønnfink og tornirisk. Tradisjonen tro rundet vi det einerkledte neset i sakte fart spente på hvilke eksotiske vadere som måtte åpenbare seg. Imidlertid ble vi nok litt skuffet denne gangen. Det yrte av tjeld, og også et par sandlo og en rødstilk var næringssøkende, men ingen større vadere var å se. På toppen av rullestenene ut mot havet oppdaget Torolf Nesbakken tegn til liv som viste seg å være en vandrefalk på vakt. Ellers passerte en flokk skvatrende grågjess over oss.

Rullesteinstrand
Mellom rullesten, einer og hvitpiskende hav er det havsuler som er tema. Foto: Inger Berggren

På utsiden av øya trakk det en hel del havsuler, noen storskarv og stokkender. En telefon fra Rune Skåland fra Såda (fuglehytta) rapporterte om at det hadde vært stort trekk av havsuler, heipiplerker og også en liten flokk småspover tidligere på morgenen, på vei nordøstover. Vi ble derfor enige om at vi etter matpausen ville ta en ekstra titt på havet. Steinar Sannes var så spent at han måtte sjekke litt før maten og hadde umiddelbart 8 smålom og en svartand trekkende forbi. Ellers var det fortsatt svært mange havsuler, flere stokkender og et par silender.

Rasting
Fortjent rast. Fra venstre: Sylvia, Helge Venaas, Eline Venaas, Torolf Nesbakken, Tore Gryting Andersen, Arild Ramsdal, Heidi Lillehammer (med ryggen til), Preben Jørgensen (liggende) og Arnor Nilsen. I bakgrunnen til høyre står Steinar Sannes og teller 8 smålom som trekker forbi.
Foto: Inger Berggren

Mens vi rastet tittet vi spesielt etter småfugl, men fikk ingen nye arter. Også ferskvannsdammen var tom for fugl. Noen stærflokker var rundt omkring. Og så var det den kråka, da, som kom over oss! Den svarte kråka. Ingen fikk sett nebbet på den, så vi er usikre på om dette var en svartkråke eller en kornkråke (som vi jo har hatt flere av i distriktet de siste dagene/ukene). Avslutningsvis, oppe på øyas høyeste punkt kom plutselig en flokk småfugl som viste seg å være en blanding av både fjellerker og lappspurv. Jatakk til denne eksotiske avslutningen som varmet forblåste kropper – sammen med sola som virkelig slo til på toppen, mens kulingen sto på fra sørvest.

Stiller inn teleskop
Heidi stiller inn teleskopet for å vise Eline sandloen.
Foto: Tore Gryting Andersen

Sandstrender
Flotte strender på Tromlingene
Foto: Tore Gryting Andersen

En stor takk også til Preben som igjen stilte med gratis båtskyss. Totalt kr 960,- (19 voksne og 1 barn) er nå overført foreningens bankkonto.

Heipiplerke
Heipiplerke Foto: Tore Gryting Andersen

Havsuler
Havsuler Foto: Torolf Nesbakken Rødstilk
Rødstilk Foto: Torolf Nesbakken

Artslisten ble som følger:

Tornirisk hanner og hunner
Grønnfink
Sandlo
Tjeld > 20,
Fiskemåke,
Linerle
Låvesvale
Knoppsvane
Gråmåke
Ærfugl, hanner og hunner
Vandrefalk
Rødstilk
Sildemåke
Svartbak
Stær
Grågås (9 i flokk)
Gravand (hann og hunn)
Kråke (og svartkråke?)
Hettemåke
Heipiplerke
Stokkand (hanner og hunner)
Steinskvett
Storskarv
Storspove
Havsule %gt; 20
Strandsnipe
Skjærpiplerke
Ravn
Svartand
Smålom
Siland (hann og hunn)
Fjellerke 6,
Lappspurv hann

I tillegg var det muligens også en kornkråke, i så fall 34 arter.

Referent: Inger Berggren