TROMLINGENETUR SØNDAG 27. APRIL 2014

27 deltakere stilte på Skarestrand kl. 10.00 denne flotte solskinnsdagen, og skysskar Halvor måtte fylle båten to ganger med folk, teleskop og store kikkertlinser. Vel ute på øya samlet vi oss på sletta rett ved bryggen og hørte/fant umiddelbart en mengde småfugl, blant annet tornirisker, grønnfinker og heipiplerker. Rundt neset kunne vi glede oss over at vannet var på det laveste, og det yrte av tjeld og fiskemåker i bukta. Innimellom beitet også en sandlo og en rødstilk. Dette var nye arter for flere av ikke-medlemmene. I overgangen mellom vann og gjørme spankulerte tre gluttsniper på fisketur, og Innerst i bukta svømte gravendene omkring. Mon det blir hekking der igjen i år?

Tromlingeneturene har vært annonsert i både Naturlosbrosjyren og lokalavisen, og det er morsomt når det også kommer nye fjes. Noen kjenner vi igjen fra tidligere Tromlingeneturer, og felles for de alle er interessen for fugl. Mye kunnskap finnes også utenfor medlemsmassen, viser det seg. Ihuga frilufts-folk med lang erfaring fra fjell og hei.

Denne gangen observerte vi bare én rovfugl, trolig en dvergfalk. Av ender hadde vi både siland, stokkand, svartand og kvinand. Spesielt de vakre silendene gjør inntrykk på nye deltakere.

Etter rasting sør på øya delte vi oss. Ikke alle fikk derfor med jernspurven som sang iherdig fra toppen av en gran. De fleste valgte å gå på utsiden av øya tilbake, men denne gangen var det ingen stupende havsuler der.

Totalt kunne vi telle 37 arter inkludert den usikre dvergfalken. På grunn av det flotte været utsatte vi returen til kl. 15.00, noe alle satte pris på.

Inger Berggren

Gråsisik
Gråsisik, Foto: Tore Gryting Andersen

Heipiplerke
Heipiplerke, Foto: Tore Gryting Andersen

Sandlo
Sandlo, Foto: Tore Gryting Andersen


Foto: Arne Flor


Foto: Arne Flor


Foto: Arne Flor


Foto: Arne Flor


Foto: Arne Flor