NOF Arendal og omegn lokallag var på tur
til Tromlingene 8.september -02:

Litt av Tromlingene Vi reiste fra Skarestrand med båt klokka 10.
19 personer kom, og det var hyggelig at noen av dem var "nye".
Stille og pent ettersommervær gav oss en flott tur!

Artsliste:

Vi så 39 arter:

Gråhegre
Kråke
Svartbak
Gråmåke
Gråspurv
Skjære
Kjøttmeis
Bokfink 
Lappspove
Sandlo
Myrsnipe
Heilo
Linerle
Knoppsvane 
Ærfugl
Brunnakke
Munk
Stokkand
Hettemåke
Storskarv
Gluttsnipe
Rødstilk 
Stær
Dvergsnipe
Vandrefalk
Dvergfalk
Tjeld
Makrellterne
Låvesvale
Skjærpiplerke
Siland
Buskskvett
Gulerle 
Svarttrost
Krikkand
Steinskvett
Enkeltbekkasin
Grønnspett
Yngst og eldst
Yngst og eldst på turen
Turen varte i bare tre timer, så det var bra med fugl. Det mest spesielle var nok det store antallet Sandlo: ca. 100 ind. Andre ting som var artig, var 4 gluttsniper og en 1k*) vandrefalk hunn, som prøvde å ta noen vadere uten hell.

*) "1k" betyr at den kom til verden i år.