NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo
Her har du havna: HOVEDSIDA > STYKKER > NOF Aust-Agder

NOF Arendal og omegn lokallag sin kveldstur til Tromlingene 28.04.2003

av Arne Heggland

Hele 23 personer hadde møtt fram på Skarestrand klokken 1730. Alderen varierte fra 2 år og oppover. Det var vindstille, men temmelig disig. Vi fikk se en del fugl her ute, og mange fikk årets første glimt av arter som makrellterne, låvesvale, rødstilk, steinskvett, brunnakke og småspove.

Ellers fant vi bl.a. grønnfinkreir med allerede utfløyne unger og sandloreir. Restene etter en spurvehauk lå ribbet i fjæra. F.ø. kan nevnes gravand, siland, ærfugl, mye tjeld og sandlo, tornirisk, grågås og skjærpiplerke.
Tromlingene er alltid et stemningsfullt sted og vi satser på like bra frammøte på høst-turen!


En del av gjengen kikker etter ender og vadere.


En del av gruntvannsområdene på innsiden av Tromlingene.