Tromlingeturen høsten -07

Tekst og bilder: Rune Skåland

Vi kunne ikke bedt om bedre vær når vi skulle ut for å se på fugl på Tromlingene denne deilige høstdagen i september.

Vi startet litt tregt med at skyssmannen vår hadde glemt det, men heldigvis bor han der ute på Skare, så han ble ikke mange minuttene for sein.

Vi 10 som hadde møtt opp ble fraktet over og kunne begynne å se etter fugl. Vi fikk ikke sett noe spesielt før vi kom inn i mudderbanken, der gikk en lappspove og noen sandlo. Vi gikk videre bort til det smale partiet og der fikk vi se 2 dvergsniper, 2 brusfugl, 1 dvergfalk og noen myrsniper.

Vi gikk videre til rasteplassen ved den store grava der vi pleier å sitte å se ned på den lille tjenna. Der kom det en hønsehauk over, mens det bare var 4 krikkender i tjenna.

Vi gikk tilbake til brygga, men så ingenting nytt da. Det totale antallet vi kom opp i ble 33 arter.

De som var med var : Tom L. Larsen, Inger Berggren, Torunn Langfelt, Syvert Unander, Kjell og Anita Woksmyr, Kurt Dalen, Tollef Helleren, Rune Skåland og Halvor Abusland.

Fuglekikkerflokken
Her er vi i gang.
Fra v. Kurt, Inger, Tollef, Tom, Syvert, Anita, Torunn, Kjell og Halvor


Rast ved den store grava


Dvergsnipe


Myrsnipe


Lappspove


Dvergfalk