NOF Aust-Agders logo

Norsk Ornitologisk Forening i Aust-Agder

NOF sentralts logo
Hekkefuglatlas forside

Hekkefuglatlas for Aust-Agder er ferdigstilt!

Bengtson, R., Johnsen, A., Selås, K.O. & Steel, C. 2009. Hekkefuglatlas for Aust-Agder 1995–2004. Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2009. Norsk Ornitologisk Forening avdeling Aust-Agder, Arendal. 485 s.

Samtlige 181 arter påvist som mulig, sannsynlig eller konstatert hekkende er presentert med utbredelseskart og kortfattet tekst. Artsstatus er med for alle 440 undersøkte ruter. I tillegg er mye informasjon om ruter, observatører og observasjoner presentert i kartfigurer og tabeller. En rekke kapitler behandler ulike tema og setter prosjektet og resultatene i perspektiv eller oppsummerer store linjer.

Innholdet i rapporten er omfattet av åndsverklovens bestemmelser, og opphavsrettighetene tilhører NOF avdeling Aust-Agder og de fire forfatterne. Nedlasting og eventuell utskrift er kun lov til privat bruk og ikke for videreformidling/salg. Ulovlig bruk vil bli straffeforfulgt. Kilde må alltid oppgis ved gjengivelse av innhold.

Selve observasjonsdatabasen med 24 735 observasjoner ble avrundet rundt 1. januar 2009.

Rapporten (ca. 14 MB) kan lastes ned som PDF her

Følgende dokumenter henvises det til i atlasrapporten: Årsmøtesak 2002 og DN-notat 2007

Atlas of breeding birds in Aust-Agder county, Norway 1995-2004: Download English summary here

31. desember 2009
NOF avdeling Aust-Agder og rapportforfatterne