NOF avd. Aust-Agders arkiv

På denne nettadressa lå NOF avd. Aust-Agders gamle nettside. Her finner du nå bare arkiverte ting. Den aktive sida med nyere stoff, møteprogram osv., finner du hvis du klikker her!

Epost til leder: leder@agderfugl.net


Medlemmers turberetninger o.l.

Fra nettsidas start i 2002, fram til høsten 2018

Arter fra Listaturen 2018
Arter fra Listaturen 2017
Sangsvanetelling 5. februar 2017
Sangsvanetelling 7. februar 2016
Tromlingenetur høsten 2015
Tromlingtur våren 2015
Sammendrag fra sangsvanetelling 1. februar 2015
Sangsvanetellingen 16. november 2014
Kosekveld på Såda
Tromlingenetur søndag 27. april 2014
Sangsvanetelling 2. februar 2014
Tur til jomfruland 29. september 2013
Tromlingenetur søndag 29. april 2013
Tromlingenetur søndag 6. mai 2012
Rovfugltur til Løddesøl 14. september 2011
Artsliste og bilder fra listaturen 2011
Sommer på Såda
Frivillighetsdagen 2010
Sommerens seilerkonkurranse – følg med!
Fugletelling
Første fugletårn i Aust-Agder
Fugler og ledninger
Fuglekassesnekring igjen!
Styremøte med innlagt pakkearbeidsøkt
Julebordet 2008
NOF Aust-Agder tar prisen
Bilder fra Svein Haakonseth
En begivenhetsrik tur til Lista
Rovfugltur på Løddesøl 16.september -08
Dagstur til Jomfruland 24. mai -08
Mai-helg på Jomfruland
"Goddag" ved fuglebrettet
Fuglekassesnekring
Sjeldne gjester i Barbu
Dobbelbekkasiner på Hovden
Listaturen 2007
Vellykka nettfangst på Såda 4. november!
Hisøydagene 2007
Tromlingturen 2007
Svaler i sivet
Nattsangertur
Rekkehus for fugl
Tur til Vardehytta
Spettetur på Hisåsen
Julemøtet 2006
Tromlingtur 14. mai -06
Kassesnekring
Svakt hjerte
Vannpiplerke!
Vannrikser
En tjelds endelikt
Kosetur til Hovden
Uglemerking
KLUBBHUS: Såda
Svartstrupe på Tromøya
Hønsehauk jakter Storspove
Tre bilder av Havsule
Foredrag med Birger Westergren
Listaturen 2004
Ringmerking på Såda
Linerle i kaffikjele
Nattsangertur ved Landvik-/Reddalsvannet
Laksand i kasse
Hoveodden og Tromlingene årsmøtehelgen 20. - 21. mars 2004
Resultater fra WorldBirdWatch 2003 i Aust-Agder
Nyttig hønsehauk
Kveldstur på Tromlingene
Sjøfugltelling på Tromøya
Kalde nyttårsobservasjoner på Tromøya
Arendal og omegn lokallag ved Reddalsvannet--Birdwatch telling (-02)
Ettersommertur til Tromlingene
Fiskeørn og Fjellvåk
Kasseglade svartmeiser
Nattsangertur i Grimstadområdet
Våren skrider fram på Tromøya!
Vellykka årsmøteekskursjon til Tromlingene 7. april!
Fra vinter til vår på Tromøya!
Spetteskau
Referat fra tur i Arendal og omegn lokallag
Havsule i fjøset!

Hekkefuglatlas

for Aust-Agder 1995-2004 (.pdf, 15M)
(Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2009)

Mer fra
Rapportserien Fugler i Aust-Agder Supplement

Tor Magne Stalleland. RAPPORT SANGSVANENES VINTERUTBREDELSE AUST-AGDER. Undersøkelser i perioden 2012 - 2018. PDF-fil 2,9Mb

Kjøstvedt, J. H. og Fjærbu, R. J. 2014. Grågås i Arendal og Grimstad -utbredelse og bestandsutvikling. Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2014. 12 sider. Hent PDF-fil 782Kb

Kjøstvedt, J. H. og Steel, C. 2008. Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007. Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 1 2008. 73 sider. Hent PDF-fil 1,9Mb

Steel, C. 2003. Registreringer av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård 2002. Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 3 2003. 29 sider. Hent PDF-fil 400kb

Steel, C. 2003. Registreringer av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård 2001. Fugler i Aust-Agder Supplement nr. 2 2003. 29 sider. Hent PDF-fil 404kb

LRSK 2004-2018

Oppdatert fugleliste pr 01.01.2014 (med oppdateringer i seinere rapporter.)

Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 10 (.doc 74kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 11 (.doc 61kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 12 (.doc 71kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 13 (.pdf 92kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 14 (.pdf 132kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 15 (.pdf 194kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 16 (.pdf 161kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 17 (.pdf 102kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 18 (.pdf 465kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 19 (.pdf 480kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 20 (.pdf 754kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 21 (.pdf 494kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 22 (.pdf 327kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 23 (.pdf 479kb)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 24 (.pdf, 412K)
Sjeldne fugler i Aust-Agder LRSK-rapport nr. 25 (.pdf, 544K)

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse om almen jakt på statseide holmer og skjær (.doc)
Høringsuttalelse - ny E18 gjennom Lillesand kommune (.doc)
Innspill til konsekvensutredning - ny E 18 gjennom Lillesand kommune (.doc)
Innspill til konsekvensutredning - ny E18 Morholt-Temse (.doc)
Kaldvellinnlegg (.doc)
Kaldvellbrev til Miljøverndepartementet (.doc)
KALDVELLTUNNELEN-åpent brev til avisene (.doc)
Høringsuttalelse - kommuneplan i Birkenes (.doc)
Innspill til nasjonal plan for restaurering av våtmaker (.pdf)
Innspill til NOFs organisasjonsutvalg (.pdf)
Innspill til vindkraftverkprosjekt i Birkenes (.pdf)
Innspill til vindturbinprosjekt i Bygland (.pdf)
Innspill til konsekvensutredning for E 18 Vindpark i Lillesand og Grimstad kommuner (.pdf)

Årsberetninger

2002 (.doc, 37K)
2003 (.doc, 39K)
2004 (.doc, 38K)
2005 (.doc, 45K)
2006 (.doc, 64K)
2007 (.pdf, 67K)
2008 (.pdf, 98K)
2009 (.pdf, 78K)
2010 (.pdf, 74K)
2011 (.pdf, 77K)
2012 (.pdf, 76K)
2013 (.pdf, 174K)
2014 (.pdf, 286K)
1015 (.pdf, 284K)
2016 (.pdf, 164K)
2017 (.pdf, 168K)
2018 (.pdf, 285K)
2019 (.pdf, 279K)
2020 (.pdf, 276K)
2021 (.pdf, 122K)
2022 (.pdf, 67K)
2023 (.pdf, 332K)

Regnskap

2008 (.xls, 81K)
2009 (.pdf, 86K)
2010 (.xls, 78K)
2011 (.xls, 49K)
2012 (.pdf, 281K)
2013 (.pdf, 518K)
2014 (.xls, 121K)
2014 inkl. prosjektregnskap (.pdf, 1,7M)
2015 (.pdf, 245K)
2016 inkl. prosjektregnskap (.pdf, 1004K)
2017 (.pdf, 537K)
(2018 mangler.)
2019 (.pdf, 15K)
Prosjekt 2019 (.pdf, 21K)
2020 (.pdf, 18K)
Prosjekt 2020 (.pdf, 18K)
2021 (.pdf, 17K)
Prosjekt 2021 (.pdf, 19K)
Fotnoter 2021(.pdf, 139K)
2022(.pdf, 29K)
Prosjekt 2022 (.pdf, 20K)
Fotnoter 2022(.pdf, 137K)
2023 (.pdf, 144K)
Prosjektregnskap 2023 (.pdf, 120K)
Fotnoter 2023 (.pdf, 108K)
Salve Håkedal, nettsida@agderfugl.net